Proper Draw Weight

เลือกน้ำหนักน้าวสาย ที่เหมาะสมอย่างไร?

Selecting Proper Draw Weight

ธนูคันแรกของผู้ที่เริ่มหัดยิงธนูควรจะมีน้ำหนักน้าวสายเบาๆ สำหรับเด็กอาจจะเริ่มด้วยน้ำหนักประมาณ 10-16 #, สำหรับผู้ใหญ่ก็อาจประมาณ 16-26 # ถือเป็นน้ำหนักในการเริ่มต้นหัดที่ดีที่สุด

การเลือกธนูที่มีน้ำหนักน้าวสายที่เหมาะสมในแต่ละคน ถือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลซึ่งจะแตกต่างกันไป ทุกคนมีความแตกต่างกัน จงตระหนักไว้เสมอว่าการยิงธนูมันไม่มีเหรียญรางวัลให้กับนักธนูว่าใครดึงน้ำหนักได้ที่หนักที่สุด!!!

ถ้าคุณน้าวสายไม่ได้ คุณก็ยิงธนูไม่ได้ มันเป็นตรรกะ ง่ายๆ แค่นั้น

ถ้าหากคุณน้าวสายโดยต้องถือคันธนูเงยเอียงขึ้นไปบนฟ้า หรือต้องดึงสายลงมาช่วงเอวก่อน อาการอย่างนี้ถือเป็นสัญญาณของการดึงธนูที่หนักเกินตัว ถ้าหากคุณจำเป็นต้องยกไหล่ด้านแขนที่ถือคันเข้ามาขณะน้าวสาย เพื่อให้ได้ระดับก่อน นั่นก็แสดงถึงน้ำหนักน้าวที่หนักเกินไป ถ้าหากแขนของคุณสั่นในขณะน้าวสาย นั่นก็หนักเกินไปอีกเช่นกัน

ที่เหมาะสม คือคุณจะต้องถือคันธนูขนานกับพื้น หันไปทางเป้า และดึงสายน้าวเข้ามาได้ตรงๆ

drawweight4

Recurve

น้ำหนักน้าวสายที่แนะนำ

สำหรับผู้เริ่มต้นหัดยิงธนู Recurve

 • อายุ
 • เด็ก
 • เด็ก
 • วัยรุ่น
 • หนุ่ม – สาว
 • ผู้ใหญ่ (เพศหญิง)
 • ผู้ใหญ่ (เพศชาย)
 • อายุ
 • ระหว่าง 8 – 10 ปี
 • ระหว่าง 11 – 13 ปี
 • ระหว่าง 14 – 17 ปี
 • ระหว่าง 18 – 20 ปี
 • ผู้ใหญ่ (เพศหญิง)
 • ผู้ใหญ่ (เพศชาย)
 • น้ำหนักน้าวสาย
 • 10 – 12 #
 • 10 – 14 #
 • 12 – 16 #
 • 16 – 22 #
 • 16 – 26 #
 • 22 – 28 #

สำหรับผู้ยิงธนู Recurve ระดับกลาง

 • อายุ
 • เด็ก
 • เด็ก
 • วัยรุ่น
 • หนุ่ม – สาว
 • ผู้ใหญ่ (เพศหญิง)
 • ผู้ใหญ่ (เพศชาย)
 • อายุ
 • ระหว่าง 8 – 10 ปี
 • ระหว่าง 11 – 13 ปี
 • ระหว่าง 14 – 17 ปี
 • ระหว่าง 18 – 20 ปี
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • น้ำหนักน้าวสาย
 • 10 – 14 #
 • 12 – 18 #
 • 16 – 22 #
 • 18 – 26 #
 • 26 – 38 #
 • 28 – 40 #

Compound

น้ำหนักน้าวสายที่แนะนำ

สำหรับผู้เริ่มต้นหัดยิงธนู Compound

 • อายุ
 • เด็ก
 • เด็ก
 • วัยรุ่น
 • หนุ่ม – สาว
 • ผู้ใหญ่ (เพศหญิง)
 • ผู้ใหญ่ (เพศชาย)
 • คนที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าคนปรกติทั่วไป
 • อายุ
 • ระหว่าง 8 – 12 ปี
 • ระหว่าง 12 – 14 ปี
 • ระหว่าง 15 – 18 ปี
 • ระหว่าง 18 – 20 ปี
 • ผู้ใหญ่ (เพศหญิง)
 • ผู้ใหญ่ (เพศชาย)
 • คนที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าคนปรกติทั่วไป
 • น้ำหนักน้าวสาย
 • 10 – 16 #
 • 14 – 22 #
 • 24 – 28 #
 • 26 – 36 #
 • 30 – 40 #
 • 40 – 50 #
 • 40 – 60#

สำหรับผู้ยิงธนู Compound ระดับกลาง

 • อายุ
 • เด็ก
 • เด็ก
 • วัยรุ่น
 • หนุ่ม – สาว
 • ผู้ใหญ่ (เพศหญิง)
 • ผู้ใหญ่ (เพศชาย)
 • คนที่มีร่างกายแข็งแรงกว่าคนปรกติทั่วไป
 • อายุ
 • ระหว่าง 8 – 12 ปี
 • ระหว่าง 12 – 14 ปี
 • ระหว่าง 15 – 18 ปี
 • ระหว่าง 18 – 20 ปี
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • 20 ปี ขึ้นไป
 • น้ำหนักน้าวสาย
 • 10 – 18 #
 • 18 – 22 #
 • 24 – 30 #
 • 30 – 40 #
 • 40 – 50 #
 • 50 – 60 #
 • 60 -70 #

เหตุผลที่ควรเริ่มต้นด้วยการดึงสายด้วยน้ำหนักเบา:

•กล้ามเนื้อและข้อต่อของคุณจะมีความเครียดน้อยลงกับการเริ่มหัดยิงใหม่ๆ
•คุณจะสามารถพัฒนา ความจดจำของกล้ามเนื้อ ด้วยเทคนิคที่ถูกต้องเหมาะสมได้ดีกว่า
•คุณสามารถที่จะพัฒนาการเพิ่มน้ำหนักน้าวสายที่เหมาะสมได้ด้วยตัวของคุณเอง
•คุณสามารถที่จะปรับปรุง แก้ไข ฟอร์มการยิงที่ถูกต้อง ได้ด้วยธนูที่คุณสามารถควบคุมได้

ยิ่งเครียดน้อย ยิ่งดี

แม้ว่าคุณอาจจะเป็นคนที่แข็งแรง แต่ยังมีเหตุผลอีกหลายประการ ที่คุณควรจะเริ่มต้นด้วย น้ำหนักน้าวสายที่น้อยๆ และค่อยๆ เพิ่มจนถึงน้ำหนักที่สูงขึ้นในภายหลัง สิ่งแรกของคนหัดยิงธนูใหม่ที่ต้องใส่ใจคือการเรียนรู้ฟอร์มการยิงที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สอดคล้อง เป็นไปได้โดยไม่เจ็บจากการน้าวสายผิดท่า

ถึงแม้จะมีโค้ชที่ดีที่สุดของโลกที่ยืนอยู่เคียงข้าง การเป็นนักธนูที่ดีต้องใช้เวลา คุณจะได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวที่มีความแม่นยำและการควบคุมร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาเทคนิคที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่เริ่มจัดท่ายิง ตั้งแต่การเริ่มต้นน้าวสาย ก็จะทำให้มีความเครียดเพิ่มขึ้นที่แขนและไหล่ คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถหา “จุดที่เหมาะสม” ของการจัดตำแหน่งกระดูกที่ดี น้ำหนักน้าวสายที่จะไม่หนักเกินไป จนทำให้คุณรู้สึกไม่สบายกับกล้ามเนื้อและข้อต่อ ที่คุณต้องการคือคันธนูที่คุณจะสามารถน้าวสายดึงได้โดยง่าย ควบคุมคันได้ไม่ยาก หรือไม่ทำให้ร่างกายของคุณอ่อนล้ามากไปในช่วงเริ่มต้นเรียนรู้การยิงธนู

สิ่งที่เรียกว่า “หนักเกินตัว” หมายความว่าอย่างไร

บางครั้ง ถึงแม้จะเป็นความปรารถนาดี แต่ผู้ใหญ่หลายๆ คนก็ซื้อคันธนูเริ่มต้นที่มีน้ำหนักน้าวสายหนักเกินไปสำหรับเด็ก ทั้งจากการขาดความรู้ในการยิงธนู หรือเชื่อว่าลูกชายหรือลูกสาวของพวกเขาจะโตขึ้นจนสามารถน้าวน้ำหนักที่หนักขึ้นได้ ในความเป็นจริง “หนักเกินตัว” เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้หัดใหม่ในกีฬานี้ถอดใจ ปัญหานี้สามารถป้องกันได้โดยง่ายโดยเริ่มต้นกับคันธนูที่มีน้ำหนักเบาและค่อยๆ ได้ไป น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ พัฒนาไปพร้อมๆ กับความแข็งแรงของร่างกายที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่น และเทคนิคที่ดีที่ตามมา

นักธนู Compound ดูเหมือนจะมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะดึงคันที่มีน้ำหนักน้าวสายหนักมากเกินไป พวกเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าสามารถดึงสายให้พ้นระยะพลิกของรอกได้  น้ำหนักน้าวสายก็จะถูกทดแรงลดลงมากในช่วงดึงสายเต็มระยะ Full Draw Length แต่การที่จะต้องออกแรงเกือบทั้งหมดในระยะเริ่มดึงสายเพื่อที่จะให้รอกพลิก กว่าจะถึงในระยะทดแรง ก็อาจทำให้หมดแรงก่อนถึงช่วงระยะ Full Draw โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าคุณอยู่ในระหว่างการแข่งขัน และจะต้องน้าวสายยิง 30-60 ครั้ง หรือแม้ว่า คุณกำลังล่าสัตว์และต้องน้าวสายเต็มระยะ ถือคันเล็งไว้เป็นระยะเวลานาน เพื่อรอโอกาสจังหวะยิงที่ดี คุณจะไม่หมดแรงก่อนหรือ

บางครั้งนักธนูหน้าใหม่ มีความกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ให้เห็นเพียงว่าเขาสามารถดึงธนูได้หนักมากแค่ไหน ธรรมชาติของทุกคนที่ยิงธนู อยากจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่พวกเขาสามารถทำได้ แต่คุณควรต้องระลึกไว้เสมอว่าการยิงธนูเป็นกีฬาของความแม่นยำและการยิงธนูที่มีน้ำหนักน้าวสายหนักไม่ค่อยจะส่งผลให้ได้คะแนนสูงๆ ในความเป็นจริงการยิงธนูที่มีน้ำหนักน้าวสายหนักมากเกินไปมักจะทำให้ความแม่นยำลดลงและไม่เป็นผลดีกับคะแนนของคุณ

หนึ่งในความลับที่จะพัฒนาให้เป็นนักธนูที่เก่ง สิ่งที่สำคัญมากกว่าความแข็งแรงหรือการมีอุปกรณ์ที่ดีสุดยอด คือการสละเวลาทุ่มเทให้กับการฝึกฝน ใส่ใจกับเทคนิคที่ดี คุณจะไม่สามารถทำเช่นนี้ได้ถ้าหากคุณกำลังยิงธนูที่หนักเกินตัวและต้องเสียพลังงานไปกับการฝืนน้าวสายธนูหนักๆ กับลูกที่ยิงออกไปทุกลูก

การดึงคันธนูที่มีน้ำหนักน้าวสายเกินตัว อาจเป็นอันตรายให้กับตนเองหรือกับผู้อื่น ด้วยเพราะผู้ยิงไม่สามารถควบคุมคันธนูได้อย่างปลอดภัย

วิธีการสร้างให้กล้ามเนื้อจดจำ

การปรับปรุงเทคนิคการยิงธนูของคุณ จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมกล้ามเนื้อ โครงสร้างของร่างกายและการจัดตำแหน่ง เมื่อใดก็ตามที่คุณแยกองค์ประกอบของการยิงเหล่านี้ของคุณออก และไปมุ่งเน้นการ พัฒนาส่วนใดส่วนหนึ่งของฟอร์มการยิงของคุณ นั่นแหละคุณกำลังจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า “การจดจำของกล้ามเนื้อ” (Muscle Memory)

ในกิจกรรมใดๆ ด้วยการฝึกการรับรู้ได้แบบนี้เป็นเหมือนการอัพเกรดการเชื่อมต่อสมองของคุณไปยังกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ จากสายโทรศัพท์ไปยังบรอดแบนด์ความเร็วสูง ใช้เวลาในการฝึกฝนที่ดีและสร้างการจดจำขึ้นในกล้ามเนื้อของคุณ ซึ่งมันอาจส่งผลให้เห็นถึงความแตกต่าง กับแค่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องธรรมดา กับการยิงเข้า x ทุกลูก

คุณสามารถค่อยๆเพิ่มทักษะ จนกระทั่งสามารถน้าวสายคันน้ำหนักสูงขึ้นได้ในภายหลัง ถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีคุณอาจจะสามารถที่จะน้าวสายได้หนักกว่าน้ำหนักที่คุณเคยดึงมาก่อน มันอาจจะใช้เวลาแต่ในระยะยาว คุณจะกลายเป็นนักธนูที่ดี ธนูเป็นกีฬาที่สามารถยิงได้แม้ผู้ยิงมีอายุมาก จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรีบร้อน ก้าวทีละก้าวของตัวคุณ ของร่างกายคุณ จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะยิงธนูได้ดีขึ้นและมีความสนุกกับกีฬานี้มากขึ้น