ตารางแข่งยิงธนู 2017

การแข่งขัน ‘AF Cumulative ปี 2017′ นี้
เรากลับมาแข่งเก็บสะสมคะแนนกันตามคำเรียกร้องครับ
สมัครได้ทั้งมือเก่าและมือใหม่

การแข่งขันสะสมคะแนน ‘AF Cumulative’
สนามที่ 1 – ระยะ 18 เมตร – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
สนามที่ 2 – ระยะ 30 เมตร – วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560
สนามที่ 3 – ระยะ 50 เมตร – วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
สนามที่ 4 – ระยะ 18 เมตร – วัน
อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

Compound, Recurve,
Barebow & Traditional,
Youth

แล้วพบกันบนเส้นยิงครับ!!!


Archery competition ‘AF Cumulative
2017
Venue AF Archery shooting range

1st stage – 18 meters – on Sunday 28 May 2017
2nd stage – 30 meters – on Sunday 30 July 2017
3rd stage – 50 meters – on Sunday 17 September 2017

4th stage – 18 meters – on Sunday 17 December 2017

Compound, Recurve,
Barebow & Traditional
Youth

See you on the shooting line!!!