การแข่งขัน ‘AF Cumulative Stage 3’

ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 กับการแข่งขันยิงระยะ 18 เมตร
เพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง เตรียมตัว ก่อนการแข่งขัน Princess Cup ที่จะมาถึง
และเพิ่มประสพการณ์ในสนามแข่งให้กับสมาชิกทั้งเก่า – ใหม่

การแข่งขันสะสมคะแนน ‘AF Cumulative Stage 3rd’
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559
ระยะ 18 เมตร – Compound, Recurve, Traditional (ทั้ง Class A/B), รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Class A)
ระยะ 10 เมตร – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (Class B)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 พ.ค. 2559


Archery competition ‘AF Cumulative Stage 3rd’
venue AF Archery shooting range
Sunday, 22 May 2016
18 meters – Compound, Recurve, Traditional (both Class A/B), Under 12 years old (Class A)
10 meters – Under 10 years old (Class B)
Sign up / Register from Today – 20 May 2016