Work Shop

ธนูประเภท Traditional

Work Shop ว่าด้วยการยิงธนูแบบไร้ศูนย์เล็ง หรือที่เรียกว่า ‘Traditional’ เต็มรูปแบบ
บรรยายทั้งวิธีการยิง, เทคนิคต่างๆ, และการเซ็ตอัพ อุปกรณ์คันธนู, ลูกธนู
จัดไปเต็มๆ ใครพลาดต้องนอนไม่หลับแน่ๆ

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559

บรรยายโดย…พี่โดม, พี่ต่อ

พี่โดม

พี่โดม

ผู้บรรยาย
พี่ต่อ

พี่ต่อ

ผู้บรรยาย

ผ่านไปแล้ว กับกิจกรรมที่มีคุณค่ามากครั้งหนึ่งในวงการธนู Traditional

พี่โดมและพี่ต่อของน้องๆ สลับกันให้ความรู้แบบ ‘ปล่อยของ’ ยอมบอกถึงเทคนิคส่วนตัวที่ไม่เคยบอกใครมาก่อน ประสพการณ์การยิงธนู ทั้งลองผิดลองถูก ความรู้ที่ทั้งสองคนเก็บเกี่ยวจากที่ต่างๆ ช่วงเวลาที่ก้าวเข้ามาสู่กีฬายิงธนู กว่าที่ทั้งสองคนจะยิงธนูได้ดี มันมีทั้งหลักทฤษฎี การหมั่นสังเกตุ และการฝึกฝน

ยินดีด้วยกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop หวังว่าความรู้จากพี่ๆ ทั้งสองจะให้ประโยชน์กับผู้ที่เข้าร่วม และนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด พัฒนาฝีมือในแบบของตัวเองให้ได้ผลเต็มที่

สนามยิงธนู AF ขอขอบคุณ ท่านวิทยากรทั้งสองคนอีกครั้งครับ เชื่อว่าในวงการธนูจะมีนักธนูฝีมือดีเพิ่มมากขึ้น
การสอนที่ดีนั้นมิใช่หมายเพียงแค่เทคนิคการสอน  แต่การสอนที่ดีจะต้องออกมาจากภายในจิตใจของผู้ที่รักที่จะถ่ายทอดวิชา และเสียสละได้เพื่อองค์กร และวงการธนู สิ่งที่เราเห็นในตัว พี่โดม และพี่ต่อ  คือ  ความเป็นครูด้วยหัวใจ