Work Shop “สอนการทำสายธนูแบบ Flemish”
by ครูโดม

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558
เวลา 9:00น. – 12:00น.
สถานที่ สนามยิงธนู AF

*** ไม่มีค่าใช้จ่าย ***

จุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักธนูเทรดดี้สามารถถักทำสายธนูใช้เองได้ เผยแพร่และเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นได้
ท่านใดสนใจเข้าร่วมสามารถลงชื่อไว้ในโพสนี้ได้เลย เพื่อจัดเตรียมวัสดุในการฝึกทำสายให้เพียงพอกับจำนวนผู้เข้าร่วมงานครับ

สนามยิงธนู AF
ที่ตั้ง 109, ซอยกำนันแม้น 13 แยก 28, บางบอน, กรุงเทพฯ.
โทร. 08-1815-7223, 02-899-2266