Basic Course

คอร์สนี้เป็นการสนับสนุนให้ท่านที่สัมผัสกีฬาประเภทนี้แล้วชอบ สนุกกับการยิงธนู เริ่มมีอุปกรณ์เป็นของตัวเอง เลือกประเภทของธนูในแบบที่ตัวเองชอบ ได้เข้าสู่การเรียนรู้ที่จริงจังขึ้น เห็นผลได้เร็ว

คอร์ส Basics (สำหรับผู้ใหญ่) เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว มีครูคอยชี้แนะ ดูและจัดฟอร์มการยิงของท่านอย่างใกล้ชิด เรียบเรียงขั้นตอน ทบทวนท่าทาง การใช้อวัยวะให้ถูกต้อง ผู้เรียนจะเห็นผลว่าการพัฒนาฝีมือที่ก้าวหน้าขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว่าการหัดเอง ซึ่งไม่สามารถเห็นข้อบกพร่องของตัวเองได้ เราตั้งเป้าให้ผุ้เรียนสามารถยิงในระยะที่ไกลขึ้นได้

คอร์ส Basic (สำหรับเด็ก) การสอนไม่ได้ต้องการเน้นความแม่นยำ แต่มุ่งให้ความสำคัญกับการสอนให้เด็กได้ใช้สมาธิ ควบคุมตัวเองมากขึ้น กีฬายิงธนูเป็นกีฬาที่มีการเรียงลำดับ ทำเป็นขั้นตอน เด็กจะเรียนรู้ให้อยู่นิ่งๆ กับตัวเองมากขึ้น หัดควบคุมร่างกาย, แขน, มือ, นิ้ว, สายตา, ฯลฯ บุตรหลานของท่านจะมีพัฒนาการทางด้านสมาธิที่ดีขึ้น และยังได้ออกกำลังกายเป็นผลพลอยได้ทางอ้อมอีกด้วย

สุณีย์ เดชโชกุล

สุณีย์ เดชโชกุล

ครูสอนยิงธนู Recurve (ระดับ Basic)

ครูสุ