New Beginners

สำหรับผู้ที่ไม่เคยยิงธนูมาก่อน มีความสงสัย เคยได้แต่เห็นในทีวี อยากมาทดลองดูว่าการยิงธนูจะง่ายหรือยาก แค่ไหน อย่างไร, เวลาน้าวสายแล้วเขาเล็งตรงไหน, ธนูยิงได้แรงแค่ไหน, ลูกธนูจะเข้าเป้าไหม, ฯลฯ

เราแนะนำคอร์ส Discovery ซึ่งเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป โอกาสที่ท่านจะได้ลองประสพการณ์ใหม่ในการยิงธนู แค่ได้มาลองจับ มาทดลองน้าวสายยิงดู แม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆ เราก็ยังสามารถสอนโดยใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ ให้ได้ทดลองประสิทธิภาพของธนูว่าเป็นอย่างไร สนุกเพียงไหน

เปิดโลกทัศน์ใหม่ของท่าน โดยการมาลองสัมผัส ‘กีฬายิงธนู’