การแข่งขัน ‘AF Cumulative Stage 1’ ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
กับการแข่งขันยิงระยะไกล 50 เมตร อีกครั้ง

การแข่งขันสะสมคะแนน ‘AF Cumulative Stage 1st’
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะ 50 เมตร – Compound, Recurve
ระยะ 40 เมตร – Traditional
ระยะ 18 เมตร – รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 26 ก.พ. 2559

Archery competition ‘AF Cumulative Stage 1st’
venue AF Archery shooting range
Sunday, 28 February 2016
50 meters – Compound, Recurve
40 meters – Traditional
18 meters – Under 12 years old
Sign up / Register from Today – 26 Feb

ถึงจะเป็นสนามแรกในการสะสมคะแนนของสนามยิงธนู AF แต่เราเลือกที่จะจัดให้เป็นการแข่งขันยิงระยะ 50 เมตรอีกครั้ง
ท่านเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังครับ